Η εταιρεία ART LIFT – ILIOPOULOS GROUP, είναι αμιγώς Ελληνική εταιρεία του κλάδου, η οποία ασχολείται με την κατασκευή και εγκατάσταση ανελκυστήρων, καθώς και η μοναδική Ελληνική εταιρεία που εδώ και 40 χρόνια έχει αναπτυχτεί στο χώρο των ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ. Η ποιότητα των υπηρεσιών η οποία προσφέρεται από την εταιρεία ART LIFT – ILIOPOULOS GROUP, κατά την Κατασκευή, Εγκατάσταση όσο και την συντήρηση των ανελκυστήρων, την έχει θέσει στις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου τα τελευταία χρόνια. Τα έργα μας
Η εταιρεία ART LIFT – ILIOPOULOS GROUP, είναι αμιγώς Ελληνική εταιρεία του κλάδου, η οποία ασχολείται με την κατασκευή και εγκατάσταση ανελκυστήρων, καθώς και η μοναδική Ελληνική εταιρεία που εδώ και 40 χρόνια έχει αναπτυχτεί στο χώρο των ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ. Η ποιότητα των υπηρεσιών η οποία προσφέρεται από την εταιρεία ART LIFT – ILIOPOULOS GROUP, κατά την Κατασκευή, Εγκατάσταση όσο και την συντήρηση των ανελκυστήρων, την έχει θέσει στις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου τα τελευταία χρόνια. Η Εταιρία