Εδώ θα βρείτε την ισχύουσα νομοθεσία και όλες τις σχετικές εξελίξεις που αφορούν τους Ανελκυστήρες & Τελεφερίκ.

ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ 28425

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της υπ’ αριθ. Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245/
22-12-2008 ΚΥΑ σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των
ανελκυστήρων.

Μπορείτε να κατεβάσετε όλο το σχετικό κείμενο εδώ. ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ 28425.

ΦΕΚ 2604 2008

Μπορείτε να κατεβάσετε όλο το σχετικό κείμενο εδώ. ΦΕΚ 2604 2008

[:]