Εξωτερικός Ανελκυστήρας σε πολυτελές ξενοδοχείο στην Κρήτη.